Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 11 (1996-97)
Vedrørende en rapport fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av påståtte mangler ved norske skip
Datert: 04.10.1996
Besvart: 22.10.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Handelsminister Grete Knudsen har bedt om en rapport fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av påståtte mangler ved norske skip.
Hva kom ut av rapporten, og hvordan ligger norske skip an i forhold til andre land når det gjelder sikkerheten til sjøs?