Interpellasjon fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 18 (2004-2005)
Om pyramidevirksomheten, med henvisning til at 70 000 nordmenn har tapt på at selskapet T5PC gikk over ende, og at Regjeringen avbrøt et lovarbeid som skulle forbedre lovgivningen
Datert: 15.12.2004
Besvart: 03.02.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): 70 000 nordmenn har tapt på at pyramideselskapet T5PC gikk over ende. Mange av disse er vervet av, eller har selv vervet, sine nærmeste. Dette skaper mye vondt blod. Bak slike pyramider står kyniske spekulanter som narrer mennesker til å satse sparepengene på luftslott. Uklart lovverk på området har gjort det vanskelig å stoppe slik virksomhet. Dette har vært kjent for myndighetene siden Alpha Club fikk medhold i Lotterinemnda i 2001. På tross av dette har Regjeringen avbrutt et lovarbeid som skulle forbedre den foreldete lovgivningen på området. Regjeringen har ignorert de mange advarslene som har kommet om at Norge har blitt en frihavn for pyramidespill, og dette feilgrepet gir Regjeringen et ansvar for at det har vært så vanskelig å gripe inn mot pyramidevirksomheten.
Hva vil Regjeringen gjøre for å rette opp dette, og kan vi vente at det kommende EU-direktivet på området vil gi oss et tilstrekkelig strengt lovverk?

Les hele debatten