Interpellasjon fra Inger Lise Husøy (A) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 16 (1996-97)
Om en samordnet strategi som sikrer at EØS-avtalen blir bedre kjent, og på den måten styrker norske bedrifters markedsmuligheter på vårt eget kontinent
Datert: 19.11.1996
Besvart: 11.12.1996 av næringsminister Grete Knudsen

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Vil næringsministeren sammen med norsk næringsliv legge opp en samordnet strategi som sikrer at EØS-avtalen blir bedre kjent, og på den måten styrke norske bedrifters markedsmuligheter på vårt eget kontinent?