Interpellasjon fra Reidar Johansen (SV) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 5 (1996-97)
Datert: 27.03.1996
Besvart: 22.01.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): Et av Regjeringens viktigste mål med landbrukspolitikken i de seinere år er at matvareprisene skal ned. Et ensidig krav om billig mat går på bekostning av kvaliteten på maten, blant annet fordi det krever økt produktivitet og omfattende effektiviseringstiltak. Erfaringer både fra Norge og andre land viser at effektiviseringstiltak innebærer økt medisinbruk. Medisinering blir virkemiddel både for å øke produktiviteten og for å bøte på skadene av produktivitetsveksten. Bekymrer sammenhengen mellom politiske krav om økt effektivisering og økende medisinbruk?
Er statsråden villig til å prioritere og legge til rette for en landbrukspolitikk som først og fremst tar hensyn til miljø og helse for dyr og mennesker?