Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til planleggings- og samordningsministeren

Interpellasjon nr. 20 (1996-97)
Datert: 03.01.1997
Besvart: 28.01.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Det eksisterer i dag uklare grenser mellom statlige forretningshensyn og forvaltningen. Monopollignende selskapsdannelser i offentlig sektor tilsidesetter hensynet til rettferdig markedskonkurranse og konsentrerer makt på få hender. Et aktuelt eksempel er den interessekonflikt som oppstår mellom Telenors administrerende direktør og Postbankens styreformann, begge er Tormod hermansen. Postbanken forhandler kontrakter der Telenorselskaper er en av flere interessenter. Slike og andre eksempler forsterker behovet for et sterkt og uavhengig konkurransetilsyn.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere de mange tilfeller av interessekonflikter som er en følge av statlige maktkonsentrasjoner og vil statsråden ta initiativ til å etablere et mer uavhengig konkurransetilsyn?