Interpellasjon fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 21 (1996-97)
Datert: 03.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): I løpet av de siste uker har det 100 pst. statlige eide Telenor konsernet kjøpt opp en rekke små og mellomstore bedrifter. Det er særlig bedrifter innen IT-sektoren som har vært gjenstand for oppkjøp. Disse oppkjøpene truer nå en effektiv konkurranse i markedet. Oppkjøpene skjer i betydelig grad som en en følge av at forbrukerne og skattebetalerne gjennom offentlig vedtak har bidratt til å gi Telenor en sterk finansiell ryggrad.
Hva vil statsråden nå foreta seg for å sikre en konkurransesituasjon der forbrukernes interesser ikke blir skadelidende, og ser samferdselsministeren grenser for Telenors ekspansjon ut fra prinsipielle og/eller øknomiske hensyn?