Interpellasjon fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2005-2006)
Om hva som kan gjøres for at helsevesenet skal gjenspeile de prioriteringer om kvinnehelse som Stortinget har vedtatt
Oversendt regjeringen: 07.12.2005
Besvart: 10.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Stortinget vedtok i 2003 en kvinnehelsestrategi. Regjeringen ble bedt om å se på hvordan samfunnet påvirker kvinnehelsen og å prioritere tiltak innen forskning, utdanning og i arbeidslivet. Forskning viser at mange kvinner med såkalte ubestemte helseplager opplever å bli møtt med skepsis og manglende interesse av legen. I noen tilfeller oppleves også feildiagnostisering. Nylig kom det fram opplysninger om at kvinner får dårligere hjertemedisin enn menn, selv om de har samme diagnose.
Er det slik at kvinnehelsestrategien ikke finnes, og hva kan statsråden gjøre for at helsevesenet gjenspeiler de prioriteringer om kvinnehelse som Stortinget har vedtatt?

Les hele debatten