Interpellasjon fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2005-2006)
Om ADHD-problematikken som gjelder diagnostisering, type behandling og helseforskning på området
Oversendt regjeringen: 06.03.2006
Besvart: 06.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse) er en medfødt nevrologisk funksjonsforstyrrelse som det finnes lite sikker forskningsbasert kunnskap om årsakene til. SINTEF Helse dokumenterer i en rapport at tilbudet til barn med ADHD-diagnose er for dårlig i Norge. Denne peker i tillegg på at bare halvparten får diagnosen av de som burde hatt den. På annet faglig hold hevdes det at for mange får diagnosen ADHD. Det er nå også en diskusjon om medikamentell behandling har fått for stor utbredelse i forhold til annen type behandling.
Hva vil statsråden gjøre i forhold til ADHD-problematikken som gjelder diagnostisering, type behandling og helseforskning på området?

Les hele debatten