Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2005-2006)
Om et spleiselag mellom stat og kommune om en Oslo sør-pakke for å fremme inkluderende byutvikling, god integrering og sosialt likeverd
Oversendt regjeringen: 06.03.2006
Besvart: 28.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Den viktige satsingen i Oslo indre øst de siste årene har vært et spleiselag mellom stat og kommune. Denne satsingen har vært avgjørende for å fremme både byutvikling, integrering og sosialt likeverd. På samme måte skal det nå iverksettes en liknende satsing i Groruddalen. I Oslo sør, Søndre Nordstrand, er det en voksende befolkning, stor andel minoritetsspråklige og betydelige integreringsutfordringer.
Er statsråden åpen for et samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med å iverksette en Oslo sør-pakke, på linje med satsingen i indre øst og Groruddalen, for å fremme inkluderende byutvikling, god integrering og sosialt likeverd?

Les hele debatten