Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 25 (2005-2006)
Om i hvilken grad Regjeringen benytter menneskerettighetsdialogen med Kina til å drøfte forhold i - og til - tredjeland, og prioritering av konkrete saker i så måte
Oversendt regjeringen: 08.03.2006
Besvart: 28.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Kinas økende økonomiske forbindelser med resten av verden gir landet betydelig utenrikspolitisk innflytelse. I det norsk-kinesiske politiske samarbeidet har menneskerettighetsdialogen en viktig plass. Kinas og Norges utenrikspolitiske prioriteringer overfor tredjeland er imidlertid delvis sprikende: mens Norge og likesinnede land har vektlagt godt styresett, menneskerettigheter og demokrati i sin utenrikspolitikk, har Kina delvis konkurrerende prioriteringer, for eksempel i Afrika.
I hvilken grad benytter Regjeringen menneskerettighetsdialogen med Kina til å drøfte forhold i - og til - tredjeland, og hvilke konkrete saker vil Regjeringen prioritere i så måte?

Les hele debatten