Interpellasjon fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 40 (2005-2006)
Om å bidra til en prosess som ender med større og mer robuste kommuner, med henvisning til en uttalelse av statsministeren om kommunestrukturen
Oversendt regjeringen: 07.04.2006
Besvart: 25.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsminister Jens Stoltenberg uttalte på ordførerkonferansen til Kommunenes Sentralforbund (KS) i vår følgende: "For meg er det åpenbart at den kommunestrukturen som var riktig før, ikke nødvendigvis er riktig i fremtiden." På oppdrag av KS er det laget en evaluering av de 8 kommunene som på frivillig grunnlag har arbeidet for å bli til 4. Denne viser at sammenslåingen er vellykket så langt. Det er nå 33 kommuner som videre vurderer sammenslåing. Regjeringens leder mener altså at ut fra et nasjonalt perspektiv så vil det være riktig med færre kommuner og lokalt er det igangsatt positive frivillige prosesser for å få til sammenslåinger. I Stortinget er det bred enighet om at frivillighet skal ligge til grunn, men det betyr ikke at staten bør være passiv til denne problemstillingen.
På hvilken måte vil statsråden møte de utfordringene som statsministeren beskrev i sin tale til landets ordførere og bidra til en prosess som ender med større og mer robuste kommuner?

Les hele debatten