Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 55 (2005-2006)
Om tiltak for å gjøre situasjonen til fangers barn bedre
Oversendt regjeringen: 09.05.2006
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 08.06.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Den justispolitiske debatten fokuserer av naturlige grunner i hovedsak på gjerningspersonen, på skyld, på straffens lengde, samt på offerets situasjon og rettigheter. En gruppe av ofre for kriminalitet, som får liten eller ingen oppmerksomhet, er fangers barn og nær familie. Disse opplever det i mange tilfeller som svært vanskelig at en far, en mor eller et barn dømmes for kriminalitet og må i fengsel. Det er særlig grunn til å ha fokus på situasjonen til fangers barn. Dette er barn som kan oppleve savn, depresjoner, psykososiale plager som hode- og mageverk, angst og mobbing. Denne gruppen barn bør gis særlig oppmerksomhet både under soningen, ved løslatelse og ved spørsmål om eventuell utvisning av lovbryteren.
På hvilken måte vil statsråden bidra for å gjøre situasjonen til fangers barn bedre?

Les hele debatten