Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 56 (2005-2006)
Oversendt regjeringen: 16.05.2006
Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Når barn lider, blir vi opprørt. Likevel lider tusenvis av barn hver eneste dag, fordi samfunnet forsømmer dem. Mange barn får bare negativ oppmerksomhet fra voksne. Andre blir oversett eller får ros fordi de er så stille, når stillheten egentlig er et rop om hjelp. Det er uholdbart at barn går i årevis med store problemer uten at noen reagerer. Årsakene kan være mangel på kunnskap, bevissthet, tverrfaglig samarbeid og rutiner og systemer for å sikre at barn raskt fanges opp og får hjelp. Både Dagbladet og VG hadde reportasjer 29. april som viste noen av manglene. Det er spesielt urovekkende at barnevernet har så store problemer og ofte oppleves som fjerne fra de arenaene hvor barn er.
Vil statsråden styrke barnevernets evne til å hjelpe, og vil hun sørge for at man gjennomgår lovverk, retningslinjer og utdanningstilbud for å sikre at forsømte barn fanges opp så tidlig som mulig?