Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 14 (2006-2007)
Om tiltak for å bekjempe vold i hjemmet, og om å bidra til at Norge slutter opp om Europarådets 3-årige kampanje på området
Datert: 26.10.2006
Besvart: 24.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I dag lanseres Europarådets kampanje "Parliaments united in combating domestic violence against women". Kampanjen varer i 3 år (2006-2008). Europarådet samarbeider nært med FN i saken. Alle medlemsstater er gjennom enstemmig vedtak i parlamentarikerforsamlingen bedt om å engasjere seg i kampanjen på høyeste politiske nivå, herunder markere saken i alle Europas parlamenter den 24. november 2006. Europarådet slår fast at vold i hjemmet er et klart brudd på menneskerettighetene, at det er den mest utbredte formen for krenkelse av menneskerettigheter som finnes, at krenkelsene skjer i alle medlemsland, på tvers av grenser, aldersgrupper, raser, familietyper og sosiale miljøer.
Hva er gjort, og hva kan gjøres, for å bekjempe vold i hjemmet i Norge, og vil statsråden bidra til at Norge som medlemsland slutter opp om Europarådets kampanje?

Les hele debatten