Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2006-2007)
Om oppfølging av selvhjelpsarbeidet etter utløpet av opptrappingsplanen for psykisk helse
Oversendt regjeringen: 19.01.2007
Besvart: 08.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Norge har i dag en av Europas mest spennende satsninger på en viktig del av det sivile samfunn, nemlig selvhjelpsfeltet. Dette i form av Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS1212 fra Sosial- og helsedirektoratet) og etableringen av knutepunktet Selvhjelp Norge (www.selvhjelp.no). Selvhjelp er en viktig del av landets psykiske helsearbeid og et virkemiddel i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Forankring av selvhjelpsforståelsen i offentlig og privat sektor tar tid. Erfaring og forskning synliggjør nødvendigheten av en knutepunktfunksjon som tar vare på og videreformidler selvhjelpskunnskapen i form av et kontinuerlig og varig forankret arbeid.
På hvilken måte vil statsråden følge opp selvhjelpsarbeidet etter Opptrappingsplanens utløp?

Les hele debatten