Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 64 (2006-2007)
Om å la Nasjonal enhet for pasientsikkerhet få mulighet til å bygge opp et system for registrering, analyse og forebygging av uheldige hendelser i helsetjenesten
Oversendt regjeringen: 16.03.2007
Fremsatt av: Dagfinn Høybråten (KrF)
Besvart: 29.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Uheldige hendelser rammer kanskje så mange som 10 pst. av pasientene på norske sykehus, og sannsynligvis vil det skje oftere i fremtiden. Det er viktig å satse på tiltak for at dette kan forebygges. I statsbudsjettet for 2005 ble Sosial- og helsedirektoratet bedt om å starte implementeringen av et system for registrering, analyse og forebygging av uheldige hendelser i helsetjenesten, med den hensikt å opprette meldingssystem som har kvalitetsforbedring og ikke straffereaksjon som formål. I februar i år er Nasjonal enhet for pasientsikkerhet etablert, uten et eget meldingssystem. Både England, Danmark og Sverige er kommet i gang med meldingssystemer, og det med gode erfaringer.
Vil statsråden sørge for at Nasjonal enhet for pasientsikkerhet får mulighet til å bygge opp et nasjonalt meldingssystem, for å sikre et mest mulig fullstendig bakgrunnsmateriale for å analysere uheldige hendelser og lære av disse?

Les hele debatten