Interpellasjon fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 69 (2006-2007)
Om å sikre tilstrekkelig lokal kraftproduksjon for å unngå store og nye kraftlinjer i verdifulle naturlandskap, og om kabling der miljøkostnadene med luftspenn er store
Datert: 28.03.2007
Besvart: 08.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): En mer sårbar kraftforsyning der forbruket av elektrisk kraft har økt betydelig mer enn kraftproduksjonen den senere tid har ført til betydelig underbalanse i kraftforsyningen i enkelte landsdeler. Dette burde først og fremst resultert i at Regjeringen hadde initiert økt lokal energiproduksjon. Når lokal utbygging ikke iverksettes planlegger energimyndighetene i stedet fremføring av store og nye kraftlinjer. Det er planlagt kraftlinjer gjennom verdifulle naturlandskap i hele landet.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre tilstrekkelig lokal kraftproduksjon slik at en kan unngå linjene, og hvis ikke dette gjennomføres, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Senterpartiets landsmøte hvor det fremgår at en vil ta initiativ for at kraftlinjer, 420 kV, skal legges i kabel der miljøkostnadene med luftspenn er store?

Les hele debatten