Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 4 (2007-2008)
Om å unngå at Telenors sterke posisjon i både infrastruktur og innholdsmarkedene for fjernsyn fører til misbruk av mediemakt
Datert: 15.06.2007
Besvart: 23.10.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Vi er vitne til en mediepolitisk revolusjon i kjølvannet av utbyggingen av det digitale bakkenettet. I dette bildet er Telenor sentral, som markedsaktør på samtlige distribusjonsplattformer for fjernsyn i tillegg til å være aktør i innholdsmarkedet. Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det ikke fordelaktig at samme markedsaktør kontrollerer store deler av de ulike distribusjonskanalene for fjernsyn. Det vil kunne redusere den positive konkurranseeffekten mellom plattformene. I tillegg til å være sterkt tilstede på samtlige distribusjonsplattformer for fjernsyn, er Telenor medeier blant annet i RiksTV sammen med NRK og TV2.
Hvordan vil statsråden unngå at Telenors sterke posisjon i både infrastruktur og innholdsmarkedene for fjernsyn fører til misbruk av mediemakt?

Les hele debatten