Interpellasjon fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2007-2008)
Om å legge til rette for økt verdiskapning i reiselivsnæringen, med henvisning til at Regjeringens forslag om NO¨x-avgift for cruisenæringen og særgrenser på turistfiske trekker i feil retning
Oversendt regjeringen: 10.10.2007
Besvart: 13.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Reiselivsnæringene er i vekst og gir et viktig bidrag til aktivitet og bosetting i distriktene. Den offentlige innsatsen for markedsføring av Norge som reiselivsdestinasjon har økt etter at Bondevik II-regjeringen la frem en handlingsplan i 2005 og foreslo en satsing i budsjettet for 2006. Dagens regjering har pekt på reiselivet som en av 5 strategiske næringer og har i to år arbeidet med en strategi for næringen. Regjeringens forslag om NOx-avgift for cruisenæringen og særgrenser på turistfiske trekker i feil retning. Flere departementer har ansvar for rammevilkår som påvirker reiselivet og ulike faktorer bestemmer lønnsomheten. Regjeringens prosjektleder for reiselivsstrategien trakk seg nylig i protest mot mangel på kunnskap, koordinering og anerkjennelse av næringen i Regjeringen.
Hvordan og når vil Regjeringen legge til rette for økt verdiskaping og flere helårs arbeidsplasser i norsk reiselivsnæring?

Les hele debatten