Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 12 (2007-2008)
Om de frivillige organisasjoners rolle for å realisere tilbakeføringsgarantien av straffedømte etter endt soning, med fokus på rusfrihet og å sikre tilbud om jobb, utdanning og bosted
Oversendt regjeringen: 15.10.2007
Besvart: 03.12.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil innføre en tilbakeføringsgaranti av straffedømte etter endt soning. Fokus på hvordan man skal sørge for rusfrihet, sikre at de får et tilbud om jobb eller udanning og et sted å bo er helt grunnleggende for at man skal få bukt med gjengangerproblematikken. Mange frivillige organisasjoner gjør et fantastisk arbeid for denne gruppen. De har høy kompetanse, troverdighet og ikke minst tillit hos brukerne som Høyre mener er et uvurderlig supplement til tilbud i offentlig regi.
Hvilken rolle mener statsråden de frivillige organisasjonene skal ha for å realisere tilbakeføringsgarantien?

Les hele debatten