Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2007-2008)
Om å gjennomføre en konsekvensutredning før ny ekteskapslov fremmes, da den vil bryte med elementer i vår kristne kulturarv og ha konsekvenser for foreldreskapets biologiske forankring
Oversendt regjeringen: 07.12.2007
Besvart: 17.01.2008 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Når prosjekter av betydning for miljø og samfunn skal realiseres, pålegges utbyggerne å gjennomføre en konsekvensutredning. Det hersker ingen uenighet om at dette er nødvendig for å unngå utilsiktede konsekvenser av naturinngrep. Gjelder det derimot større prosjekter av etisk, historisk, eller sosiokulturell betydning synes dette hensynet ikke å telle. Utkastet til ny felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par som har vært ute på høring tar sikte på en omfattende reform av ekteskapsinstituttet som vil bryte med viktige elementer i vår kristne kulturarv og ha konsekvenser for adopsjon av barn og foreldreskapets biologiske forankring.
Hvordan vurderer statsråden behovet for å gjennomføre en konsekvensutredning før loven fremmes?

Les hele debatten