Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 81 (2007-2008)
Om å sikre at operabygget i Bjørvika fylles med nyskapende opera
Datert: 07.04.2008
Besvart: 27.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Fredag 4. april ble slutten av en årelang byggeprosess markert med en nøkkelseremoni i det nye og imponerende operabygget i Bjørvika. Det har vært bred enighet om satsingen på et nytt operabygg i Bjørvika, men samtidig har det vært en sterk bevissthet rundt at det nye bygget også skal innebære en forsterket satsing på ny operakunst, både norsk og internasjonal. Senest i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år la flertallet i familie- og kulturkomiteen til grunn i sin budsjettinnstilling at man ville få se "ytterligere nyskaping og utvikling av ny opera". I budsjettinnstillingen fra foregående år understreket flertallet viktigheten av "nyskaping med hensyn til operaen som kunstuttrykk".
På hvilken måte vil statsråden bidra til en slik satsing, og sikre at operabygget i Bjørvika fylles med ny og nyskapende opera?

Les hele debatten