Interpellasjon fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 83 (2007-2008)
Om å styrke FNs menneskerettighetsmaskineri
Oversendt regjeringen: 23.04.2008
Besvart: 20.05.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): FNs menneskerettighetskommisjon ble opprettet 10. desember 1946 med sikte på å fremme og beskytte universelle menneskerettigheter. Kommisjonen ble fra første stund et organ hvor noen av verdens verste regimer kunne blokkere forsøk på å få satt søkelyset på overgrep i eget land og samtidig kritisere andre. Norge støttet opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd 15. mars 2006 og vår tidligere FN-ambassadør ga sågar uttrykk for at det nye rådet innebar en styrking av menneskerettighetene. Under årets sesjon 3. mars lanserte utenriksministeren Norges kandidatur for perioden 2009-2012 og ga samtidig uttrykk for at et godt legalt rammeverk allerede var på plass. Det nye rådet skiller seg imidlertid ikke mye fra sin forgjenger, og land som Kina, Saudi-Arabia og Cuba har allerede effektivt bidratt til å trenere dets formål.
Hvordan vil utenriksministeren bidra til å styrke FNs menneskerettighetsmaskineri?

Les hele debatten