Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 86 (2007-2008)
Om å bidra til at familievernet får mulighet til å drive mer forebyggende arbeid mot samlivsbrudd
Datert: 29.04.2008
Besvart: 04.06.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Familievernet driver med både behandling og rådgivning, mekling og med utadrettet forebyggende familiearbeid. Etter at samboere med barn ble pålagt mekling etter samlivsbrudd, har familievernet fått økt pågang uten økte rammer. Det innebærer at det forebyggende arbeidet blir nedprioritert til fordel for mekling ved samlivsbrudd. Å stå månedsvis i kø når du sliter med samlivsproblemer, kan i mange tilfeller heve konfliktnivået og gjøre veien til samlivsbrudd kortere. Barn som opplever samlivsbrudd greier seg dessuten mye bedre når foreldrene klarer å samarbeide. Forebyggende familiearbeid kan gjøre at færre barn opplever samlivsbrudd og styrker muligheten for godt foreldresamarbeid i etterkant av et brudd. Derfor bør familievernet drive mer forebyggende arbeid, ikke bare mekling.
Vil statsråden bidra til at familievernet får mulighet til å drive mer forebyggende arbeid for å hjelpe par til å få et bedre samliv?

Les hele debatten