Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2008-2009)
Om å sikre at prosjektet Medisin mot piller får fortsette sitt viktige arbeid for å etablere et landsdekkende ressurssenter og gi økt kunnskap og veiledning om legemiddelavhengighet
Datert: 26.09.2008
Besvart: 14.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Legemiddelavhengighet og bivirkninger av det er et stort og skjult folkehelseproblem. Det medfører store lidelser for den enkelte og har høye samfunnsøkonomiske kostnader. Helsevesenet må i mange tilfeller ta medansvar for at avhengigheten har oppstått. Det er stor mangel på kunnskap blant brukere, helsepersonell og ellers i samfunnet om dette problemet. Tilbud og behandling er nærmest fraværende i Norge og dette er det nødvendig å rette opp. Prosjektet Medisin mot Piller, lokalisert på Hamar, har startet et meget viktig arbeid på feltet og arbeider for å etablere et landsdekkende ressurssenter. Arbeidet skal være forbyggende og gi kunnskap, råd, veiledning og støtte til brukere, helsevesen og andre berørte.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at prosjektet Medisin mot Piller får fortsette sitt viktige arbeid?

Les hele debatten