Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2008-2009)
Om dagens praksis knyttet til private avtalespesialister, og hvordan man vil sørge for at den kapasiteten disse innehar blir benyttet fullt ut slik at ventetider og ventelister reduseres
Datert: 11.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Avtalespesialistene er en kostnadseffektiv del av spesialisthelsetjenesten som ikke benyttes fullt ut. Blant annet fører mangel på prosedyretakster til at avtalespesialistene ikke får utnyttet sin kostnadseffektive kapasitet. Avtalespesialistene utgjør en betydelig del av poliklinisk virksomhet i Norge, noe som ser ut til å være glemt i blant annet høringsnotatet til hovedstadsprosessen. Avtalespesialistene er en del av RHF-enes "sørge for ansvar", og baseres på offentlig finansiering, og det er derfor et unaturlig skille som eksisterer i forhold til prosedyretakster, uteblivelse fra Fritt Sykehusvalg og kapasitetsutnyttelse.
Hva er statsrådens syn på dagens praksis knyttet til private avtalespesialister, og hva vil han eventuelt gjøre for å sørge for at den kapasitet disse innehar blir benyttet fullt ut, slik at ventetider og ventelister kan reduseres til det beste for alle parter?

Les hele debatten