Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2008-2009)
Om å sikre at kravet om informert og uttrykkelig samtykke er en forutsetning for all donasjon av organer i det nye regelverket
Oversendt regjeringen: 19.11.2008
Besvart: 08.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Det er nødvendig å styrke arbeidet med organdonasjon for å sikre at flere kan få livsnødvendig hjelp gjennom transplantasjon. Det er imidlertid avgjørende at organdonasjon er basert på et informert og uttrykkelig samtykke fra donor eller pårørende. Dette er viktig både av hensyn til respekten for det enkelte menneskes selvråderett, og av hensyn til pårørende. Videre er forutsetningen om samtykke nødvendig for at organdonasjon skal oppfattes som legitimt. Det er svært uheldig at norske sykehus har foretatt transplantasjoner av hornhinner fra avdøde uten samtykke fra pårørende, selv om lovgivningen i visse tilfeller åpner for donasjon uten samtykke. På bakgrunn av dette har statsråden varslet en gjennomgang av lovgivningen om organdonasjon.
Hvordan vil statsråden sikre at kravet om informert og uttrykkelig samtykke er en forutsetning for all donasjon av organer i det nye regelverket?

Les hele debatten