Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2008-2009)
Om å følge opp EUs arbeid med tiltakspakken "Small Business Act", og komme med en småbedriftspakke med tiltak for å bedre små og mellomstore bedrifters vilkår
Oversendt regjeringen: 19.11.2008
Besvart: 08.01.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): EU tar de utfordringer som små og mellomstore bedrifter har på alvor ved å legge frem en tiltakspakke som de har kalt "Small Business Act". I denne har man lagt opp til en rekke positive tiltak som skal bidra til økt vekst i de små og mellomstore bedriftene. Næringspolitikken skal ta hensyn til de små bedriftene fordi disse har en helt avgjørende rolle i økonomien. Mange små og mellomstore bedrifter vil oppleve svært vanskelige tider i den tiden vi nå går inn i på grunn av den globale økonomiske tilbakegangen. Derfor er tiden nå inne for å utvikle en småbedriftspolitikk.
Vil statsråden følge opp EUs arbeid med "Small Business Act", og komme med en småbedriftspakke med tiltak for å bedre små og mellomstore bedrifters rammevilkår?

Les hele debatten