Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2008-2009)
Om tilbudet om utredning og behandling for leddgiktpasienter og iverksetting av tiltak for å styrke helsetilbudet for disse pasientene
Oversendt regjeringen: 17.12.2008
Besvart: 20.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Om lag 45 000 er rammet av leddgikt, som er en av de mest utbredte revmatologiske lidelsene i Norge. Ulike former for behandling kan bidra til å dempe sykdomsutvikling og lindre symptomer. Frem til 1999 fikk leddgiktpasienter et helhetlig behandlingstilbud ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Deretter ble ansvaret overført til den ordinære helsetjenesten. Pasientorganisasjonen Norsk Leddgiktforbund har påpekt at tilbudet på mange områder er mangelfullt. Ventetiden for utredning varierer fra 6 uker til 73 uker mellom ulike steder i landet, ifølge nettstedet "fritt sykehusvalg". Antall sengeplasser for leddgiktpasienter er redusert flere steder, eksempelvis ved Rikshospitalet.
Hvordan vurderer statsråden tilbudet om utredning og behandling for leddgiktpasienter, og hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å styrke helsetilbudet for disse pasientene?

Les hele debatten