Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 33 (2008-2009)
Om å sørge for at politiets erfaringer med skjenkepolitikkens konsekvenser for volds- og kriminalitetsbildet blir gjort kjent for Kommune-Norge
Oversendt regjeringen: 22.12.2008
Besvart: 22.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er stor enighet om at vi trenger mer politi til en rekke ulike oppgaver i samfunnet. Publikum ønsker mer synlig politi og større etterforskningskapasitet, og kriminalitetsbildet fordrer mer spesialkompetanse innenfor politiet. Et viktig politisk mål må også være å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som gjør at politiet kan bruke sine ressurser bedre enn i dag. Flere kommuner har sett at skjenkepolitikken kan bidra positivt i så måte. Det meldes om at voldsbruken går ned i kommuner som tenker helhetlig i skjenkepolitikken. Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan ligger nå "på is" blant annet som følge av at planen overser helsemessige og sosiale konsekvenser av skjenkepolitikken.
Vil statsråden sørge for at politiets erfaringer med skjenkepolitikkens konsekvenser for volds- og kriminalitetsbildet blir gjort kjent for kommune-Norge og vurderer Regjeringen eventuelle lovendringer?

Les hele debatten