Interpellasjon fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2008-2009)
Om å styrke innsatsen overfor de yrkeshemmede, og sørge for at den økte satsingen på ordinære arbeidsledige ikke går på bekostning av yrkeshemmede
Datert: 03.02.2009
Besvart: 17.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I 2005 var det om lag 90 000 yrkeshemmede og like mange ordinære arbeidsledige. I tiden frem til 2008 ble arbeidsledigheten halvert, mens reduksjonen i antallet yrkeshemmede var på bare 7 000. Dette viser at yrkeshemmede ikke klarte å nyttegjøre seg det gode arbeidsmarkedet i perioden 2005-2008, noe som også er bekymringsfullt nå når vi er på vei inn i en periode med økende arbeidsledighet. Den siste arbeidsmarkedsstatistikken fra Nav viser en reduksjon i antall yrkeshemmede som får attføring, fra 69 pst. i januar 2008 til 64 pst. i januar 2009. Samtidig øker antallet yrkeshemmede på ulike ventelister for å komme på tiltak eller vurderes for tiltak.
Hvilke grep vil statsråden gjøre for å styrke innsatsen overfor de yrkeshemmede, og kan statsråden garantere at den økte satsningen på ordinære arbeidsledige ikke går på bekostning av yrkeshemmede?

Les hele debatten