Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 42 (2008-2009)
Om å sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk kontinentalsokkel
Oversendt regjeringen: 20.02.2009
Besvart: 24.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Nye tall fra Oljedirektoratet viser at norsk olje- og gassproduksjon faller raskere enn tidligere antatt. Tallene viser at om fem år vil oljeproduksjonen på norsk sokkel være halvert i forhold til toppnivået i 2000. Samtidig er det gjort få nye store funn.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk kontinentalsokkel?

Les hele debatten