Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2008-2009)
Om å unngå at unge mennesker blir tapere i arbeidsmarkedet, både i absolutt og relativ forstand
Oversendt regjeringen: 15.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Den kraftige svekkelsen av norsk og internasjonal økonomi det siste året har medført sterk økning av arbeidsledigheten, også i Norge. Tall for ledighetsutviklingen viser at unge arbeidstakere og arbeidssøkere er aller hardest rammet. I april i år var ledigheten i gruppen 20-29 år mer enn doblet på ett år. I tillegg rammes mange lærlinger av permitteringer. Norge har fortsatt lav samlet ledighet sammenlignet med andre land, men andelen blant de ledige som utgjøres av unge er blant de høyeste i Europa. At terskelen inn til arbeidslivet øker særlig mye blant de yngste, er svært bekymringsfullt. Tiltaksgarantien for 20-24-åringer som har vært ledige i mer enn 6 måneder er neppe egnet som hovedstrategi for å motvirke denne utviklingen.
Hva vil Regjeringen foreta seg for å unngå at unge arbeidssøkere blir tapere i arbeidsmarkedet, både i absolutt og relativ forstand?

Les hele debatten