Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2009-2010)
Om Regjeringen har planer om å øke bruken av private sykehus for å få ned helsekøene, og hvordan de regionale helseforetakene i tilfelle skal følge opp dette
Oversendt regjeringen: 15.10.2009
Besvart: 03.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I forbindelse med presentasjonen av den nye regjeringsplattformen uttalte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at regjeringen nå åpnet for en mer fleksibel bruk av private sykehus for å få ned helsekøene. Samtidig opprettholdes de tre sentrale begrensningene på bruk av private sykehus i den nye regjeringsplattformen. Det gjelder å begrense bruken av private sykehus, bruke ledig kapasitet i offentlige sykehus først og skille mellom sykehus eiet av ideelle organisasjoner og kommersielle aktører. Når ikke det er pasientens rett til å velge som er styrende, vil det være de regionale helseforetakene som både er eier og bestiller som avgjør omfanget på bruken av private sykehus og spesialister.
Har regjeringen planer om å øke bruken av private sykehus for å få ned køene, og hvordan skal en få de regionale helseforetakene i tilfelle til å følge opp dette?

Les hele debatten