Interpellasjon fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 3 (2009-2010)
Om hvordan utenriksministeren ser på den senere tids utvikling i Afghanistan, og om det er behov for en justering av strategien
Datert: 14.10.2009
Besvart: 17.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Utviklingen i Afghanistan er bekymringsfull. Det nylig gjennomførte presidentvalget var preget av omfattende valgfusk og det er fortsatt spørsmålstegn ved resultatet. Korrupsjonen i landet er svært urovekkende. Sikkerhetssituasjonen er som tidligere krevende, og det fremkommer ønske fra enkelte militære ledere om flere internasjonale soldater. Disse forhold berører Norges arbeid i Afghanistan, så vel militært som sivilt. Det er viktig at Norge kontinuerlig vurderer engasjementet i Afghanistan og sammen med våre allierte søker å finne frem til den politikk som gir best resultater.
Hvordan ser utenriksministeren på den senere tids utvikling i Afghanistan, og ser han behov for en justering av strategien?

Les hele debatten