Interpellasjon fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 5 (2009-2010)
Om tiltak for å begrense ytterligere nedtrapping og tap av kompetanse i oljeleverandørindustrien
Datert: 26.10.2009
Besvart: 01.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Oljeleverandørindustrien har varslet en kraftig reduksjon i antall arbeidsplasser i næringen til neste år. Bakgrunnen er en kombinasjon av finanskrisen og utsettelser av prosjekter i oljeindustrien. Dette vil berøre mange lokalsamfunn langs kysten, samtidig som vi risikerer å miste viktig kompetanse.
Hvilke tiltak vil Regjeringen gjøre for å begrense en ytterligere nedtrapping og tap av kompetanse i denne viktige næringen?

Les hele debatten