Interpellasjon fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2009-2010)
Om å sikre mer konkurransedyktige rammebetingelser for reiselivsnæringen, som er av stor betydning for mange lokalsamfunn
Oversendt regjeringen: 07.12.2009
Besvart: 18.01.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Tall for reiselivsnæringen de første 9 månedene i 2009 viser en negativ trend der antallet overnattingsdøgn har et fall med 3 pst. og at omsetningen innen overnattingsvirksomhet falt med 5 pst. fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009. NHO Reiseliv har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter som viser at 1 av 4 vurderer mulighetene til å drive lønnsomt som dårlig og at 1 av 3 bedrifter kommer til å redusere aktiviteten. Reiselivsnæringen møter en rekke konkurranseulemper i Norge som dårlig infrastruktur, byråkratiske plan- og reguleringsprosesser samt et høyt skatte- og avgiftsnivå. Reiselivsnæringen er av stor betydning for mange lokalsamfunn.
Hvordan vil statsråden sikre mer konkurransedyktige rammebetingelser for reiselivsnæringen?

Les hele debatten