Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 35 (2009-2010)
Om hvordan Norges rolle vil endre seg som følge av de utfordringer økt interesse for nordområdene vil gi med nye handelskorridorer og økt skipstransport, som dersom en ulykke skulle oppstå, vil kreve redningsaksjoner av store dimensjoner
Oversendt regjeringen: 20.01.2010
Besvart: 17.06.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): De siste årene har fokuset mot nordområdene økt betraktelig, ikke minst fra russisk side. Også fra andre nasjoner som USA, Canada, Danmark (Grønland) er det en stadig økende interesse. Dette skyldes de muligheter nordområdene har med hensyn til ulike ressurser som tidligere var dekket av is, samt det faktum at dette åpner for nye handelskorridorer. Likevel vil et økt fokus på dette området også gi nye utfordringer. Økt skipstransport, herunder stadig større cruiseskip med til dels svært mange mennesker ombord, vil dersom en ulykke skulle oppstå, kreve redningsaksjoner av store dimensjoner. Siden områdene er spredt befolket, vil slike aksjoner måtte skje gjennom samarbeid fra mange land.
Hvordan ser utenriksministeren for seg at Norges rolle vil endre seg som følge av dette og på hvilken måte vil vi påvirkes av internasjonale avtaler som SOLAR- og SAR-konvensjonene?

Les hele debatten