Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2009-2010)
Om å sikre funksjonshemmede en TT-ordning som gir rom for et normalt aktivt hverdagsliv uansett hvor i landet de bor
Datert: 01.02.2010
Besvart: 09.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Transporttjenesten (TT) er ment for den som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. Synshemmede og andre funksjonshemmede er avhengige av TT for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen som utilstrekkelig, noe blant annet medlemsundersøkelsen til Norges Blindeforbund viser. En nasjonal ordning for funksjonshemmede med størst behov kan bidra til et mer likverdig tilbud. Blindeforbundets undersøkelse dokumenterer sosial isolasjon som følge av TT-situasjonen: Mange kommer sjelden ut, får ikke deltatt på møter eller i foreningsliv og det går utover oppfølging av egne barn.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre funksjonshemmede med stort behov en TT-ordning som gir rom for et normalt aktiv hverdagsliv uansett hvor i landet en bor?

Les hele debatten