Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2009-2010)
Om hva som må gjøres for å sikre skipsregistrenes konkurransedyktighet
Datert: 02.02.2010
Besvart: 16.02.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Skal Norge fortsatt være attraktivt som maritimt vertsland er det av sentral betydning at det sørges for konkurransedyktige og fremtidsrettede betingelser for skipsregistrene. Dersom NIS fortsatt skal være et attraktivt alternativ for nye skip, og man skal beholde skip som er registrert, må betingelsene justeres med utviklingen. Det må være betingelser som er forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige. Det er bekymringsfullt at antallet skip registrert i NIS har vært fallende både i faktisk antall og i forhold til andre registre. Skipsfartsnæringen er global og aktørene tiltrekkes av de nasjonene som samlet sett har de beste betingelsene. Dersom norske registre skal være konkurransedyktige må det sørges for en gjennomgang av registerbetingelsene.
Hvilke grep mener statsråden må gjøres for å sikre skipsregistrenes konkurransedyktighet?

Les hele debatten