Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2009-2010)
Om å sikre at oppdretts- og lakseturistnæringen utvikles bærekraftig samtidig som villaksen ivaretas
Datert: 08.02.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 22.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Fagfolk varsler om at oppdrettsnæringen, lakseturismen og våre villaksstammer er i en kritisk fase på grunn av problemer som lakselus, rømming og forurensning fra oppdrettsvirksomheten. Oppdrett er en viktig eksportnæring, og utvikles den ikke bærekraftig vil omdømmet skades. Opplevelsesnæringene ved laksefiske er viktige distriktsnæringer. Norges ansvar for å ta vare på villaksen er miljøhistorisk betydelig. Det er et betydelig sprik mellom påstandene fra næringen, forskerhold og offentlige etater med hensyn til status og risiko fremover. Uttalelser fra direktøren i Direktoratet for naturforvaltning til FiskeribladetFiskaren 5. februar 2010 tyder på at regjeringen overstyrer faglige instanser.
Mener statsråden at det er grunn til bekymring for en utvikling som i løpet av våren kan bli uhåndterlig og i så fall, hva vil regjeringen, og de ansvarlige departementer, foreta seg for å sikre at oppdretts- og lakseturistnæringen utvikles bærekraftig samtidig som villaksen ivaretas?

Les hele debatten