Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 66 (2009-2010)
Om å ta i bruk alternative organisasjons- og finansieringsmodeller for å unngå kutt i velferdsordninger og fristille midler til nødvendige investeringer innenfor transportsektoren
Datert: 22.02.2010
Besvart: 23.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Årets statsbudsjett er vedtatt med 45 milliarder kroner større overføring fra Petroleumsfond utland enn handlingsregelen skulle tilsi. Høyre er opptatt av at handlingsrommet som handlingsregelen gir oss, må anvendes på innsatsfaktorer som gir vekstkraft og grunnlag for framtidig velferd. Viktige områder er forskning og utdanning, stimulanser til næringslivet og ikke minst infrastrukturinvesteringer. Det kan vise seg vanskelig både å trappe ned velferdsordninger og finne midler til helt nødvendige investeringer innenfor transportsektoren i arbeidet med å normalisere situasjonen.
Er statsråden villig til å ta i bruk alternative organisasjons- og finansieringsmodeller, som i større grad kan fristille viktige transportinvesteringer fra de årlige statsbudsjettene, og vil han foreslå slike modeller for å unngå kutt i forhold til vedtatte planer og på den måten også løse viktige oppgaver smartere og raskere?

Les hele debatten