Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 88 (2009-2010)
Om å ta et initiativ for å sikre olje- og gassrelatert maritim næring styrkede rammebetingelser ved at det åpnes for ny leteaktivitet slik at investeringsnivået kan videreføres
Datert: 25.03.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 11.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har den siste tiden vært et markert fall når det gjelder nye kontrakter for norske verft og leverandører av design og utstyr til maritim næring. Dersom denne situasjonen vedvarer kan det bety at den viktige høyteknologiske kunnskapen rundt maritim næring forvitrer. Veldig mye av verftsnæringen i Norge er konsentrert om spesialfartøy for offshorenæringen. Så mye som 80 prosent av ordrebøkene hos verftene er offshorerelatert. Det må sørges for generelle rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland som rederiskatteordning og nettolønnsordning. Rammebetingelsene og utviklingsmuligheten for olje- og gassnæringen betyr mye for fremtiden til maritim næring.
Vil statsråden ta et initiativ for å sikre olje- og gassrelatert maritim næring styrkede rammebetingelser ved at det åpnes for ny leteaktivitet slik at investeringsnivået kan videreføres?

Les hele debatten