Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 92 (2009-2010)
Om å legge til rette for at petroleumsnæringen har en sentral plass i vår energiproduksjon i 2030, med henvisning til at petroleumsvirksomheten omtales som en trussel mot satsing på fornybar energi i klimadebatten
Datert: 12.04.2010
Besvart: 11.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): IEAs World Energy Outlook 2009 gir en grundig fremstilling av ulike scenarier for verdens energibehov og -produksjon frem mot 2030. Rapportens klimascenario vektlegger tiltak for en reduksjon i globale CO2-utslipp, men understreker behovet for økt olje og gassproduksjon i verden samtidig som man satser på enøk, fornybar energi, CO2-rens og kjernekraft. I den norske klimadebatten argumenterer derimot SV og andre for at Norge snarlig bør trappe ned vår oljevirksomhet. IEAs tall støtter ikke dette. Norsk petroleumsnæring har mange spennende tiår foran seg dersom myndighetene legger til rette for det. Men bransjen opplever at det ikke er utlyst "jomfruelig" areal på 15 år, bevilgninger til petroleumsforskning er kuttet på statsbudsjettet, og petroleumsvirksomheten omtales som en trussel mot satsing på fornybar energi.
Vil statsråden legge til rette for at petroleumsnæringen har en sentral plass i vår energiproduksjon i 2030?

Les hele debatten