Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 96 (2009-2010)
Oversendt regjeringen: 22.04.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I sin nyttårstale 1. januar 2007 uttalte statsminister Jens Stoltenberg følgende: "Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vår visjon er at vi innen 7 år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser [...] Dette er vår månelanding". Denne visjonen ligger til grunn for utslippstillatelsen fra Miljøverndepartementet som utløper i 2014, og for gjennomføringsavtalen om fullskala CO2-fangst mellom staten og Statoil. Tidsplanen er fremlagt og stadfestet av Stortinget senest i 2009. 28. mars 2010 uttalte olje- og energiministeren til VG at prosjektet er mer krevende enn først forutsatt. Sitat: "Vi må ikke gjøre dette til et datoprosjekt. Må vi bruke mer tid, så må vi bruke mer tid".
Når vil regjeringen fatte investeringsbeslutning, og når vil fullskala CO2-rensing være på plass på Mongstad?