Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 101 (2009-2010)
Om at nyere skoleforskning viser en økende forskjell på gutters og jenters læringsutbytte, og hvorvidt kjønnsdelt undervisning kan bli ett av flere tiltak for å sikre en mer tilpasset undervisning for gutter, som særlig innen yrkesfag rammes av frafall
Oversendt regjeringen: 11.05.2010
Besvart: 08.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Nyere norsk skoleforskning bekrefter at det er en økende forskjell på gutters og jenters læringsutbytte i grunnskolen. Denne forskjellen har økt gjennom de siste 10-15 årene. Et høyt frafall i videregående skole, særlig innen yrkesfag, rammer i særlig grad gutter. Enkelte forskere hevder at endrede undervisningsformer, som f.eks. mer gruppe- og prosjektarbeid, bruk av ukeplaner og mer selvstendige arbeidsformer, er mer egnet for mange jenter enn for guttene. Forskjeller i modenhet, samt påviste forskjeller i måten å kommunisere og lære på, kan være noen forklaringer. Noen kommuner har allerede gjennomført spredte forsøk med undervisningsopplegg særskilt tilpasset gutter.
Vil statsråden ta initiativ til at det forskes mer på dette, og at kjønnsdelt undervisning kan bli ett av flere tiltak for å sikre en mer tilpasset undervisning for gutter som har behov for det?

Les hele debatten