Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2010-2011)
Om en ny evalueringsrapport som betegner FN-organisasjonene som ineffektive når det kommer til bistand, og når en systematisk gjennomgang vil finne sted, slik at penger kan vris fra dem som ikke leverer, til dem som får gode resultater
Datert: 28.05.2010
Besvart: 11.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Norge er FNs 7. største bidragsyter og 5. største bidragsyter til organisasjonens operasjonelle aktiviteter. Totalt gir Norge nærmere 8 milliarder kroner i direkte støtte til FNs nesten 100 ulike organisasjoner hvert eneste år. I en ny evalueringsrapport fra Norad betegnes FN-organisasjonene som ineffektive når det kommer til bistand. Rapporten omtaler også korrupsjon, byråkratisering og manglende tilpasningsevne. I Sverige har den borgerlige regjeringen gjennomført en systematisk gjennomgang av FN-organisasjonene. Denne gjennomgangen medfører at penger vris fra de som ikke leverer til de som får gode resultater. Statsråden har uttalt seg positivt til en slik jevnlig gjennomgang og påfølgende vridning.
Når vil dette finne sted i Norge?

Les hele debatten