Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2010-2011)
Om å sikre at Direktoratet for naturforvaltning tar tilstrekkelig hensyn til lokale interesser i vernesaker
Datert: 20.08.2010
Besvart: 21.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): I forbindelse med behandlingen av forvaltningsplan for verneområdene på Hardangervidda, har både kommuner og grunneiere uttrykt misnøye med Direktoratet for naturforvaltning. Instansene føler seg overkjørt, og mener Direktoratet for naturforvaltning i liten grad tar hensyn til innspill og råd. Direktoratet for naturforvaltning har fått lignende kritikk også i andre saker.
Hvordan vil statsråden sikre at Direktoratet for naturforvaltning tar tilstrekkelig hensyn til lokale interesser i vernesaker?

Les hele debatten