Interpellasjon fra Tage Pettersen (H) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2010-2011)
Om å styrke gjennomføringen av den grunnleggende soldatutdanningen og møte soldatenes forventninger til tilstrekkelig realistisk trening og god nok undervisning i soldatfagene
Oversendt regjeringen: 26.10.2010
Besvart: 11.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Årlig kaller Forsvaret inn over 10 000 ungdommer til tjeneste. Disse er selektert og Forsvaret anser dem som kremen av norsk ungdom. De unge kommer inn i Forsvaret med forventninger om å bli utdannet til soldater gjennom militær trening, øvelse og skyting. De senere årene har soldatutdanningen vært gjennom en stor omlegging for økt kvalitetssikring og for økt sivil akkreditering. Tre moduler av fem studiepoeng er innført gjennom den største omleggingen av soldatutdanningen i nyere tid. I forbindelse med innføringen ble det ikke bevilget ekstra midler til ordningen og Forsvaret sliter i dag med å gjennomføre reformen. Skuffelsen er derfor stor blant soldatene, når de verken blir gitt tilstrekkelig realistisk trening eller får en god nok undervisning i soldatfagene.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke gjennomføringen av den grunnleggende soldatutdanningen og møte soldatenes forventninger?

Les hele debatten