Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 35 (2010-2011)
Om hva som skal til for at statsråden går inn for å avvikle pelsdyrnæringen, med bakgrunn i at man ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, om vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode
Oversendt regjeringen: 09.11.2010
Besvart: 18.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I St.meld. nr. 12 for 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd fastslås det: "Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet." Ingen politiske partier reserverte seg mot dette. De siste tre årene har det vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrettet gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet både fra Mattilsynet og dyrevernere. I oktober 2010 avdekket igjen dyrevernere grufulle forhold på flere pelsdyrfarmer, blant annet av rever med avbitte bein og mink med avgnagde ører. Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, om vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode.
Hva skal til for at statsråden går inn for å avvikle pelsdyrnæringen?

Les hele debatten